Lansering 2021!

I 2021 lanseres bloggen kroppensteologi.no, om teologi, filosofi og aktuelle spørsmål i kultur og samfunn fra et katolsk ståsted.

Bloggens hovedinnhold er en fortløpende kommentar til Johannes Paul IIs onsdagskatekeser om det som er blitt kalt «kroppens teologi.» Kroppens teologi er blitt popularisert gjennom mange bøker, særlig på engelsk, men min innfallsvinkel er litt annerledes: jeg ønsker å gi en tekstnær og faglig kommentar for å belyse grunnteksten til JPII. Dette er ikke blitt gjort på norsk tidligere.

Det sentrale poenget i onsdagskatekesene er ikke seksualitet, men å etablere det Johannes Paul II kaller for en «adekvat antropologi,» altså en antropologi («menneskelære») som svarer til dybden og verdigheten i den menneskelige person, skapt og villet til fellesskap med den treenige Gud. Det er denne teologiske og antropologiske dimensjonen –– som er mer aktuell enn noensinne –– som blir fremhevet i kommentarene.