Innledning (III): Kroppens teologi: Bakgrunn, tekst og tilnærming

Tredje episode av kommentaren til onsdagskatekesene kan høres i sin helhet her:

https://www.stritaradio.no/post/kroppens-teologi-ep-3-del-1-3

De enkelte delene kan høres her:

Del I: https://www.stritaradio.no/post/kroppens-teologi-episode-3-del-1

Del II: https://www.stritaradio.no/post/kroppens-teologi-episode-3-del-2

Del III: https://www.stritaradio.no/post/kroppens-teologi-episode-3-del-3