Innledning (III): Kroppens teologi: Bakgrunn, tekst og tilnærming

Tredje episode av kommentaren til onsdagskatekesene kan høres i sin helhet her:

https://www.stritaradio.no/post/kroppens-teologi-ep-3-del-1-3

De enkelte delene kan høres her:

Del I: https://www.stritaradio.no/post/kroppens-teologi-episode-3-del-1

Del II: https://www.stritaradio.no/post/kroppens-teologi-episode-3-del-2

Del III: https://www.stritaradio.no/post/kroppens-teologi-episode-3-del-3

Episode 1: Innledning (I)

Kommentarserien til kroppens teologi er nå lansert! HELE første episode kan høres på St. Rita Radio her: https://www.stritaradio.no/post/kroppens-teologi-episode-1-motsetningstegnet-kroppens-teologi-i-verden-av-i-dag

De enkelte delene av episoden kan høres her:

Del I: https://www.stritaradio.no/post/kroppens-teologi-episode-1-del-1

Del II: https://www.stritaradio.no/post/kroppens-teologi-episode-1-del-2

Del III: https://www.stritaradio.no/post/kroppens-teologi-episode-1-del-3

Manuskriptet til episoden finnes vedlagt som .pdf-fil, linket over.

Lansering 2021!

I 2021 lanseres bloggen kroppensteologi.no, om teologi, filosofi og aktuelle spørsmål i kultur og samfunn fra et katolsk ståsted.

Bloggens hovedinnhold er en fortløpende kommentar til Johannes Paul IIs onsdagskatekeser om det som er blitt kalt «kroppens teologi.» Kroppens teologi er blitt popularisert gjennom mange bøker, særlig på engelsk, men min innfallsvinkel er litt annerledes: jeg ønsker å gi en tekstnær og faglig kommentar for å belyse grunnteksten til JPII. Dette er ikke blitt gjort på norsk tidligere.

Det sentrale poenget i onsdagskatekesene er ikke seksualitet, men å etablere det Johannes Paul II kaller for en «adekvat antropologi,» altså en antropologi («menneskelære») som svarer til dybden og verdigheten i den menneskelige person, skapt og villet til fellesskap med den treenige Gud. Det er denne teologiske og antropologiske dimensjonen –– som er mer aktuell enn noensinne –– som blir fremhevet i kommentarene.